Förkortningar som används på denna hemsida

CelloKort sagt av Olle Carle (Cello)
Inga andra förkortningar än sådana, som är allmänt vedertagna, bör få förekomma. Men dessa bör användas i desto större utsträckning.

Just därför blir man nästan upprörd, när man får ett brev från en skolyngling, som fått bock i kanten på en uppsats, därför att han använt sig av en förkortning felaktigt. Ynglingen hade skrivit: "Den, som alltid varit frisk, vet inte vad d.v.s. att vara sjuk." (forts)

Förkortningar

AMK Arkiv- och Museikommittén
SAMS Scoutförbundets Arkiv och MuseiStyrelse
BP Baden-Powell
SS Sveriges Scoutförbund
SFS Sveriges Flickors Scoutförbund
SSF Svenska Scoutförbundet
SSU Svenska Scoutunionen
SFR Sveriges Flickscoutråd
SSR Svenska Scoutrådet
FA Frälsningsarmen
IOGT International Order of Good Templars
NTO Nationaltemplarorden
NSF Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
SMU Svenska Missionsförbundets Ungdom
WAGGGS World Association of Girl Guides and Girl Scouts
WOSM World Organisation of the Scout Movement
JOTA Jamboree-on-the-Air
HK Högkvarter
ANT Alkohol-Narkotika-Tobak

 


Scouternas logo Sidan administreras av SAMS (Scouternas Arkiv- och Museistyrgrupp). Kontaktperson webbmaster